دسته‌ها
آموزش آموزش های متنی مهارت های ادبی: نابینایان

جلسه ی سوم, از سری کلاس های مهارت های ادبی, در زیر منو فن بیان و درست نوشتن:

بازدیدها: 71

با نام خالق کلام.
درود به شما گرامیان.
آغاز میکنیم جلسه ی سوم این دوره ی آموزشی را.
در جلسه های پیشین آموختیم که باید برای تقویت تکلم به تکرار واژه های سخت اصرار بورزیم.
همچنین دانستیم که توجه به معانی لغات و اصطلاحات و یافتن واژگان هم معنی و یا متفاوت, در بیان و نوشتن از درجه اهمیت بالایی برخوردار است.
دیدیم که در نوشتن صحیح توجه به نوع املای نوشته ها بسیار اهمیت دارد و در گفتار نیز از روی درک مفهوم و معنای گفته ها میتوان به نوع املای صحیح آنها پی برد.
اکنون به سراغ بحث مربوط به این جلسه میرویم.
در این جلسه میخواهیم یاد بگیریم لغات را ریشه یابی کنیم و تا حد امکان بتوانیم بفهمیم واژه در اصل, به چه زبانی مربوط میشود.
پس در همین ابتدا میفهمیم کم کم برای درست گفتن و نوشتن به مطالعه ی فرهنگ لغت برخی زبان ها نظیر عربی و انگلیسی نیز تا حدی نیاز داریم.
دوستان گل, هر لغتی دارای سه حرف اصلی میباشد که این سه حرف برای تعیین ریشه یابی بسیار مهم است.
به کلمه ی کتاب دقت کنید:
آیا میشود این کلمه را ریشه یابی کرد و گفت در اصل به چه زبانی مربوط میشود؟
خوب اکنون بگویید کدام کلمات به این کلمه شباهت دارند و سه حرف اصلی تمام آن ها با هم یکیست؟
حالا به کلمات کاتب و مکتوب دقت کنید:
سه حرف ک ت ب در هر سه کلمه مشترک میباشد.
پس این کلمات با هم از یک ریشه و جنس هستند و در یک خانواده قرار میگیرند. ضمنن هر گاه چنین کلماتی در گفتار یا نوشتاری کنار هم یا نزدیک هم باشند بار موسیقیایی آن گفته یا نوشته را نیز افزایش میدهند.
و اما بخش معانی:
اگه برخی فرهنگ لغت ها را مطالعه کرده باشیم خوب میدانیم کلمه ی کاتب, در زبان عربی به معنی نویسنده است.
کلمه ی مکتوب یعنی: نوشته شده.
پس با دیدن سه حرف ک ت ب به یاد واژه ی نوشتن در زبان عربی می افتیم.
میتوانیم بگوییم سه حرف اصلی میتواند ما را به سمت یافتن معنی و انجام فعل یا کار مربوط به واژه ی مطلوبمان هدایت کند.
پر واضح است که یک کتاب مجموعه ای از یک سری نوشته ی مندرج میباشد.
در نتیجه: این کلمات از زبان عربی وارد زبان ما شده اند و همگی از یک جنس و ریشه هستند.
به کلمه های آرشیدا آرنیکا و ستیا توجه کنید:
در معنی این کلمات دقت کنید:
آر در فارسی کهن به معنی دختر به کار میرفته و نیکا نیز در ادبیات ما به معنی دارای اخلاق نیک به کار رفته در نتیجه این نام به معنی دختری که دارای اخلاق نیک باشد است.
شید یعنی خورشید و شیدا بدون کسره یعنی برای خورشید, در نتیجه آرشیدادر زبان فارسی کهن به معنی دختره خورشید میباشد. یعنی دختری که از آنه خورشید است.
کلمه ی ستیا از لفظ ستی یعنی پاک دامن گرفته شده و در زبان فارسی باستان به معنی دختر پاک دامن است.
به کلمه ی بهمن دقت کنید:
این کلمه با واژه ی بهبه و خهخه هم سو است و اگه آن را جدا کنیم به دو واژه ی به و من تقسیم میشود.
به یعنی: بهترین. من یعنی منش, خلق و خوی. معنی این کلمه یعنی کسی که دارای منش نیک باشد. پس این نام هم اصالتا یک نام فارسیست.

به کلمه ی بهروز دقت کنید: در تفکیک به دو بخش به و روز تقسیم میشود. به در کلمه ی بهمن هم بود پس یعنی بهترین. روز هم یعنی دهر. در نتیجه این نام هم ایرانیست به معنی روزه خوش.
کلمه ی رستم را ببینید:
به نقل از اساطیر شاهنامه او پهلوانی نام دار بوده که به سبب درشتی زیادش در زمان تولد به ناچار پزشک پهلوی مادرش را میشکافد و او از پهلو به دنیا می آید. گفته شده که مادرش رودابه وقتی او را زاد با فغان فراوان فریاد زد, رَستم با فتحه که یعنی من از مرگ رسته شدم و این نام هم کاملا ایرانیست و از آن پس به زبان فارسی آمده. معنی آن با ضمه یعنی رُستَم به معنی رَسته شده است.
پس از این به بعد باید مطالعه را خیلی بالا ببریم تا بتوانیم با دلیل ریشه یابی و بعد معنی یابی کنیم تا به زبان هر لفظی هم نزدیک شویم.
امیدوارم این پست هم بپسندید و تا جلسه ی بعدی فن بیان و مهارت درست نویسی همگی را به ایزد یکتا میسپارم.