دسته‌ها
اخبار نابینایان پزشکی و سلامت نابینایان

نقش سلولی کلیدی در مهار نابینایی ناشی از پیری

بازدیدها: 14

محققین Duke به هدف درمانی جدید برای تخریب ماکولا اشاره داشته اند. تخریب ماکولا یک بیماری چشمی شایع است که بیش از ۱۰ میلیون آمریکایی را تحت تاثیر قرار داده است و منجر به نابینایی در بالغین بالای ۶۰ سال می شود.به گزارش”انجمن حمایت ازبیماران چشمی شبکیه(آرپی،لبرواشتارگات)درایران”به نقل از medical،کارآزمایی های بالینی نشان داده اند که تزریق سلول های بنیادی بند ناف انسانی یا hUTC به شبکیه به حفظ یا احیای بینایی در بیماران مبتلا به تخریب ماکولا کمک می کنند. با این حال، مکانیسم دخیل و پشت پرده این درمان هنوز شناخته نشده اند.محققین دانشگاه Duke نشان داده اند که درمان با سلول های بنیادی بند ناف انسانی، عملکرد سلول های شبکیه موسوم به گلیالی مولر را در رت های مبتلا به نابینایی مخرب حفظ می کند. این مطالعه شواهد قویی را ارائه می کند که گلیای مولر هدف درمانی مهمی برای بیماری های مخرب چشمی است.شبکیه از انواع مختلفی از نورون ها ساخته شده است که هر کدام با یکدیگر سیناپس می دهند و سیگنال ها را از گیرنده های نوری به مغز منتقل می کنند. سلول های طویل و درختی شکل گلیای مولر در تمام ضخامت شبکیه کشیده شده اند و انشعابات شان را در پیرامون ها نورون ها می گسترانند تا سلامت آن ها را پشتیبانی کرده و تکوین سیناپس ها را تحریک کنند. ارزیابی گیرنده های نوری در شبکیه رت های مدل شده برای بیماری چشمی رتینیت پیگمنتوزا(RP)نشان داده است که سیناپس های عصبی درون شبکیه خیلی زودتر از شروع مرگ گیرنده های نوری شروع به تخریب می کنند. با کاهش تعداد سیناپس های عصبی، گلیای مولر به صورت چسبنده در آمده و انشعابات خودشان را از نورون ها دور کرده و به صورت تصادفی تقسیم می شوند.تزریق سلول های بنیادی بند ناف انسانی به پشت شبکیه رت های مدل، موجب حفظ سلامت سلول های گلیای مولر و سیناپس های عصبی شد. این سلول درمانی بینایی رت ها را حفظ کرده و مانع از مرگ گیرنده های نوری شد. مطالعات گذشته روی نورون ها و سلول های اپی تلیوم رنگدانه دار شبکیه به عنوان مظنونین اصلی تخریب شبکیه فوکوس کرده بودند و هیچ گاه به گلیای مولر به عنوان نقش اصلی مراحل اولیه تخریب شبکیه فکر نشده بود اما این مطالعه نشان می دهد که این سلول ها نقش مهمی در شبکیه دارند و در صورت تخریب، درمان با سلول های بند ناف انسانی می تواند عملکرد این سلول ها را احیا کند./