دسته‌ها
آموزش آموزش های متنی ترفند متفرقه نابینایان

بدون نخ دکمه های شل شده را محکم کن:

بازدیدها: 159

درودی بی پایان بر شما مهرورزان:
دوباره من اومدم.
شایدبارها براتون پیش اومده باشه که دکمه ای در حال افتادن باشه و فِل حال نتونید اونو بدوزید و محکم کنید.
در چنین حالتی باید چه کرد؟
باید به کمک برق ناخن نخ را سفت کرد.
روش چنین است: باید پشت گره ی نخ را برق ناخن بزنیم. همچنین داخل شیار های دکمه های شیار دار را باید با برق ناخن پر کرد.
عزیزان نابینا دقت کنید:
شما باید گره را از یک تکه مشما رد کنید یا به اندازه ی دکمه ی شیار دار باید در یک تکه مشما فریزر سوراخی ایجاد کنید تا دکمه را از آن عبور دهید.
بعد با برق ناخن روی گره ی نخ و داخل سوراخ های دکمه و اطراف گره را کامل بپوشانید.
با این تکنیک دیگه برق ناخن به لباستون مالیده نمیشه و اگر برق ناخن به جایی بپاشه چون زیرش مشما هست فقط مشما را میگیره.
خوب این هم از این پست, امیدوارم به دل خوش از این تکنیک بهره ببرید و همیشه مانا باشید. تا پست بعدی خداحافظتون.